İnşaat Terimleri Sözlüğü

Agrega Nedir ?

 • Çeşitli büyüklüklerde ve doğal olarak meydana gelmiş volkanik malzemelerdir.

Ponza Nedir ?

 • Gözenekli yapısı, hafifliği, yüksek izolasyon değeri olan volkanik patlamalar sonucu oluşmuş doğal volkanik bir kayaçtır. Madenin genel adıdır.

Bims Nedir ?

 • Ponza taşının küçük kalibreli olanıdır. BlokBims ürünlerinin hammaddesi olarak da kullanılmaktadır.

Lento Nedir ?

 • Duvarlarda kapı ve pencere üstlerinde kullanılan, içerisinde demir donatısı bulunan ponzadan üretilen tamamlayıcı bir üründür.

U blok Nedir ?

 • Hatıl atılması gereken yüksek duvarlarda, kullanıcıya kolaylık sağlayan ve duvarda ısı veya ses köprüsü oluşumunu engelleyen tamamlayıcı malzemedir. İş merkezleri, fabrika, otopark gibi yüksek duvarlarda ara hatıl uygulamasında içerisine demir donatı ve harç konularak kullanılır.

Plaka Nedir ?

 • Elektrik kablolarının yer altına taşınması uygulamasında kullanılan bir üründür. Bu uygulama dışında tabliyelerde strafor asmolen altına döşenebilen, Duvar uygulamaların da kiriş altında meydana gelen 5-6 cm açıklıklarda tamamlayıcı malzeme olarak kullanılabilen bir üründür.

Ses Yutuculuk Nedir ?

 • Ses yalıtımı sesi az geçiren veya çok geçiren malzemelerin kullanılması gürültüyü önlemektir. Ponza taşı yapısı itibari ile gözenekli ve hava boşlukları sayesinde ses geçirgenliğini minimize etmektedir.

Isı Köprüsü Nedir ?

 • Isı köprüleri, ortalama ısı geçirgenliğinden çok daha büyük ısı geçirgenliğine sahip bölgelerdir. Yapıda malzeme veya konstrüksiyon kaynaklı ısı geçişinin, yapının diğer bölümlerine kıyasla yoğun olduğu bölgelere ısı köprüsü adı verilmektedir.

Birim Hacim Ağırlığı Nedir ?

 • Bir maddenin ağırlığının hacmine oranıdır.

Kuru Birim Ağırlık Nedir ?

 • Bims çimento ile basım yapıldığı için üretimden sonra içerisinde sıvı bulunur. Üretimden sonra %30-35 civarında nem bulunan malzeme 1 aylık bir süreden sonra kuru birim ağırlığına ulaşır. Boşluklarında sadece hava bulunan bir zeminin birim hacimdeki ağırlığına da kurum birim ağırlığı denir.

EKB Nedir ?

 • Enerji Kimlik Belgesi “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

UTO Nedir ?

 • Ulusal Teknik Onay Belgesi. BlokBims ürünlerinin izolasyon değeri sayesinde yüksek ısı yalıtımı değerine sahip olup bu değerlerin TSE ve İTBAK nezdinde Türkiye genelinde geçerliliği olan resmi belgedir.

Yangın direnci Nedir ?

 • BlokBims olarak ürünlerimiz A1 sınıfı yangın direnci sınıfındadır ve ürünlerimiz 1200 santigrat dereceye kadar herhangi kimyasal ve ya fiziksel tepkimeye girmez.

Su Buharı Geçirgenliği Nedir ?

 • Bir malzemenin belirli sıcaklık, nem ve kalınlık koşulları altında birim zamanda birim alandan geçen su buharı miktarını ifade eder ve herhangi bir malzemenin havaya oranla kaç kat daha fazla direnç gösterdiğini belirtir.

Isı Bölgesi Nedir ?

 • Coğrafi konumları ve iklim özelliklerine göre Türkiye 4 ısı bölgesinden oluşmaktadır. Ve bu 4 ısı bölgesinin tıpkı iklim özellikleri gibi ısı haritaları da birbirinden farklıdır.

Isıl Davranış Özelliği Nedir ?

 • 4 ısı bölgesinin iklim koşullarının sertliğine göre ayrı ısıl davranış taban değerleri vardır. Bu değerler yapıların ısı kaybını engellemeyi ve enerji tasarrufu sağlamayı amaçlar.

Lamda Değeri Nedir ?

 • Bir malzemenin fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak o malzemenin ısıyı ne kadar ilettiğinin ifadesidir.

Basınç Dayanımı Nedir ?

 • Malzemenin, taşıyabileceği en yüksek basınç kuvvetidir değeridir.

Harç Cepli Nedir ?

 • Duvar imalatında dikeyde yan yana gelen malzemelerde ikin ürün arasında cep şeklinde harç odacıkları vardır. Bu tür ürünlere harç cepli denir.

Klima Blok Nedir ?

 • BlokBims’in özel dizaynı sayesinde yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlayan, ayrı bir ısı yalıtımı gerektirmeksizin mantolama sağlayan ürünlere verilen genel isimdir.

Geçmeli Bims Nedir ?

 • Ürünün duvar uygulamasında dikey kesişim yerlerinde herhangi harç kullanımı gerekmeksizin malzemenin birbirine kenetlenmesidir.

TS-EN 771-3 Nedir ?

 • Kagir birimler – Özellikler – Bölüm 3 Beton kagir birimler (yoğun ve hafif agregalı) TSE tarafından BlokBims sektörü için uygulanan standarttır.

TS-EN 771-1 Nedir ?

 • Kagir birimler- Özellikler – Bölüm 1: Kil kagir birimler (Tuğla). TSE tarafından Tuğla sektörü için uygulanan standarttır.

TS-EN 771-2 Nedir ?

 • Kagir birimler- Özellikler – Bölüm 2: Kireç kumtaşı kagir birimler. TSE tarafından Kireç taşı sektörü için uygulanan standarttır.

TS-EN 771-4 Nedir ?

 • Kagir birimler- Özellikler – Bölüm 2: Gaz beton kagir birimler. TSE tarafından Gaz beton sektörü için uygulanan standarttır.

TS – 825 Nedir ?

 • Isı yalıtım malzemeleri-Binalar için-Yüzey düzlüğünün tayini. Ürünün ısı iletkenlik hesap değerinin alındığı tablodur.

TS – EN 845-2 Nedir ?

 • Kâgir - Yardımcı bileşenler - Özellikler - Bölüm 2: Lentolar. TSE tarafından Lento üretimi için uygulanan standarttır.

CE Nedir ?

 • CE işareti, Avrupa Birliğinin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ve tüketicilerin emniyetli olarak sınıflandırılan ürünleri tespit etmesini kolaylaştırmakta kullanılmaktadır. BlokBims ürünlerinin hepsi CE belgesine sahiptir.

Kagir Nedir ?

 • Blokbims, taş veya beton bloklar gibi çeşitli doğal ve yapay malzemelerden oluşan birimlerle, genellikle harcın bağlayıcı malzeme olarak kullanılmasıyla yapılan inşaata kagir denir.

Leed Belgesi Nedir ?

 • Klasik binalara göre daha sağlıklı, çevreye saygılı, işletme giderleri ile daha ekonomik olan yüksek performanslı binaları tanımlayan LEED yeşil bina derecelendirme sistemi, gönüllü bir standart olup BlokBims ürünleri ile bu belgeyi almanızı kolaylaştırmaktadır.

BEP-TR Nedir ?

 • Binalarda Enerji Performansıdır. Binaların Enerji Kimlik Belgesi alabilmesi için, enerji performanslarının belirlenmesi gerekir. BlokBims ürünleri BEP-TR kütüphanesinde yer almaktadır.

Isı Yalıtımı Nedir ?

 • Isı yalıtımı, sıcak ya da soğuk havanın ısı köprüleri vasıtası ile konutların içine girmesini ya da çıkmasını engellemek adına yapılan işlemlerdir. BlokBims Klima Blok serisi ile ekstra ısı yalıtımı yapmadan tek başına duvarda kullanılabilinir.