BlokBims Elemanları ve Çevre

BlokBims elemanları yapıların hem iç hem de dış duvarlarında kullanıldığı için hava olaylarına bağlı çeşitli etkileşimlere maruz kalmaktadır. Kışın soğuklara bağlı donma/çözülme, yazın ise sıcaklığa bağlı uzama, gözenekli ve esnek yapıda olan blokbimslerde önemli bir etki yaratmamakta, yapısında herhangi bir değişiklik ya da zayıflamaya sebep olmamaktadır. Suda çözünmeyen blokbimsler, kar, yağmur, rutubet farkı gibi etmenlerden de zeminde bulunan zararlı sulardan da etkilenmemektedir. Ayrıca kuvvetli asit, baz ve tuza karşı mukavemetleri yüksek olduğundan hidroflorik asit (HF) haricinde hiçbir şey ile tepkimeye girmezler. Non-toksik olan bims yapı elemanları insan sağlığını tehdit eden herhangi bir bileşik içermezler.

Blok Bims leri radyoaktivite açısından inceleyecek olursak; öncelikle bilinmelidir ki çok düşük miktarda da olsa radyoaktivite içermeyen bir yeryüzü parçasına rastlamak mümkün olmadığı gibi insan vücudunda da bir miktar radyoaktivite vardır ve günlük hayat içerisinde de solunum ve beslenme gibi etmenlerle radyoaktif elementler vücudumuza girmektedir. Doğal radyoaktivite, genellikle yerküreyi oluşturan çeşitli kayaç ve toprak oluşumları, değişik su kaynakları ve okyanuslarda bulunmanın yanı sıra, binaların inşasında kullanılan yapı malzemelerinin bünyesinde de farklı miktarlarda yer almaktadır.

Blok Bims elemanları, doğal pomzadan üretilen ürünler oldukları için, radyoaktivite konsantrasyonu açısından dünya standartlarında kabul edilen toplam değerin altında bir radyoaktiviteye sahiptir.

"Bu nedenle, BLOK BİMS elemanları radyoaktivite açısından insan sağlığını tehdit edici bir konsantrasyonda değildir."