İnsan Kaynakları

‘İnsana Değer’ anlayışını içtenlikle benimseyen Blokbims A.Ş., insan kaynaklarını rekabette önemli bir güç olarak görmektedir. Bu nedenle personel politikası olarak insanın teknik bilgi ve sosyal kimlik olarak gelişimini hedeflemektedir. Sürekli kurum içi eğitim programları ile sektörümüzdeki gelişmeler çalışanlarla paylaşılmaktadır. Ayrıca kurum kimliği, değerleri ve ilkeleri benimsetilerek ortak bir anlayış ve paylaşım sağlanmaktadır.

Çalışan Profili

BlokBims A.Ş. ‘de 400’ün üzerinde personel istihdam edilmektedir. Personelin % 8’ini üniversite mezunları oluşturmaktadır. % 80’i lise ve dengi okullardan mezun olmuştur. Alaylı olarak yetişen usta ve kalfa personelin de kurum içi eğitimlerle ve çeşitli kurs, seminerlere gönderilmesiyle mesleki bilgilerini sürekli olarak geliştirmelerine çalışılmaktadır.

Sosyal Olanaklar

BlokBims A.Ş. ‘de tüm çalışanlarının sosyal profillerini yükseltmeyi hedeflemektedir. Ayrıca çalışma ortamlarını iyileştirerek ve yüksek standartlarda konforlu çalışmayı hedefleyerek iş geliştirmektedir. Personelin mutluluğu işin kalitesiyle doğru orantılıdır anlayışı doğrultusunda sosyal olanakların yükseltilmesi bir kalite ilkesi olarak benimsenmiştir.

İş Başvurusu

Blok Bims A.Ş. blokbims@blokbims.com.tr adresine yapılan müracaatları değerlendirerek aranılan mesleki ve insani kriterleri taşıyanlarla insan kaynakları yöneticilerinin mülakatlı iş görüşmesi ile işe almaktadır. Bir oryantasyon programı doğrultusunda iş ortamına, kurum kültürüne, kalite anlayışına uyum sağlanmaktadır.