Sosyal Sorumluluk

BlokBims her bireyin olduğu kadar, her kurumun da sosyal sorumluluk projelerinde yer almasının, etik ve vicdani değerlerin yanı sıra, sürdürülebilir ekonomik gelişimin sağlanması, toplumun yaşam kalitesinin arttırılması için, ülkemize borcu olduğunun bilincindedir. BlokBims kuruluşundan bu yana bu bilinçle pek çok sosyal sorumluluk projesi sürdürmüş, özellikle çevrenin ve insan sağlığının korunmasına gelecek kuşaklara duyduğu saygı sebebiyle özel bir hassasiyet göstermiştir. BlokBims her iki alanda da sürdürdüğü projelerin ülkemize ve toplumumuza yararlarını gözlemlemiş, yarattığı faydanın onur ve mutluluğunu yaşamaktadır.


BlokBims Yeşil Nevşehir

Küresel ısınmanın bir sonucu olarak ülkemizde artan kuraklık ve yeşil alanların azalmasının engellenmesine katkıda bulunmak amacıyla, 2011 yılında, BlokBims paydaş ve müşterilerinin anısına, Yeşil Nevşehir Projesi kapsamında, 5.000 fidanlık ağaç dikimi ile BlokBims ormanı oluşturulmuştur.


BlokBims Çevreye Saygı,

Sürdürülebilirliğin sağlanması ve güvenli bir gelecek için doğal ve çevreci ürünler üretmeyi ilke edinen BlokBims, yaptığı üretim sırasında çevreye zarar vermediğini uluslararası belgelerle ispatlamıştır. BlokBims’in üretim politikasında en az atık oluşturulurken, en fazla üretimin gerçekleştirilmesi prensibi benimsenmiştir. Ayrıca BlokBims’in küresel ısınmanın engellenmesi ve doğaya zarar verilmemesi konusundaki hassasiyetinin bir sonucu olarak kurulan 500 kw/saat kapasiteli güneş enerjisi santralinde kullanılan enerjinin önemli bir kısmını yenilenebilir enerji olarak kullanmakta ve kullanılan tüm enerjinin yenilenebilir olması için geliştirme çalışmaları devam etmektedir.


BlokBims Gönüllü Kan Bağışı,

Kurum kültürümüzün bir sonucu olarak BlokBims yönetici ve çalışanları, her yıl düzenlenen kampanyalarda Kızılay’a yüksek katılım oranıyla gönüllü kan bağışı yapmaktadır. Kurum içerisinde düzenlenen eğitimlerde Kızılay Kan Merkezi’nin vatandaşların kan bağışıyla ayakta duran bir kurum olduğunu, insan yaşamında hayati öneme sahip olan kanın yapay olarak üretilemediği için tek kaynağının insan olduğunu ve verilen her damla kanın insan sağlığı için büyük bir hizmet olduğunu vurguluyor, bu bilincin çalışanlarımız aracılığıyla tüm topluma yayılmasına katkı sağlıyoruz.